Presunout na hlavní obsah

Zjistili jsme, že používáte starý prohlížeč, který bohužel nedokáže správně zobrazit všechny prvky této stránky. Prosíme, stáhněte si jeden z novějších prohlížečů, například Google Chrome nebo Firefox, který se aktualizuje sám a zajistí vám komfortní a ničím nerušené surfování.

Stáhnout Google Chrome Stáhnout Firefox

Sazka Olympijský víceboj zvyšuje pohybovou zdatnost dětí

Sazka Olympijský víceboj zvyšuje pohybovou zdatnost dětí

Děti, které se pravidelně účastní projektu Sazka Olympijský víceboj, mají významně vyšší pohybovou zdatnost než děti bez pravidelné účasti. Analýza výsledků tohoto ročníku společného projektu Sazky a Českého olympijského výboru zároveň potvrdila na ještě větším vzorku žáků základních škol, že děti z velkých sídel nad 50 tisíc obyvatel jsou na tom v pohybové zdatnosti výrazně lépe oproti dětem z obcí a malých měst. Navíc se také například ukázalo, že pohybová zdatnost dívek ve věku 15 a 16 let výrazně klesá, a to až na úroveň desetiletých děvčat.

„Myslím, že u této statistiky bude reálná situace ještě horší, protože děvčata, která nechtějí z různých důvodů v tomto věku sportovat, do víceboje vůbec nepůjdou,“ dodal docent Tomáš Perič.

Odborník na sport dětí z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy analyzoval ve spolupráci se společností SportAnalytik v letošním roce výsledky 80 684 dětí ve věku 5–16 let. Vzorek je tedy ještě o 30 tisíc dětí vyšší než v předchozím roce, kdy díky projektu Sazka Olympijský víceboj padla letitá představa, že děti z venkova a menších obcí jsou fyzicky zdatnější než děti z velkých měst.

Víceboj funguje díky pravidelnému trénování disciplín

Letos analýza ukázala, že pokud se děti věnují víceboji pravidelně, je jejich pohybová zdatnost významně vyšší než u ostatních školáků. Přitom pohybová zdatnost je u dětí klíčová. „Má zásadní význam pro zdravý vývoj dětí. Pohyb je podstatný pro správný vývoj orgánů, svalstva, kostry. Zároveň si děti vytvářejí návyky pro dospělost. To se týká například ukládání tuků. Jestliže je člověk obézní v dětském věku, přenese si tělo tento návyk i do dospělosti,“ dodal docent Perič.

Disciplíny Sazka Olympijského víceboje jsou zaměřeny na jednotlivé pohybové schopnosti dětí, proto pravidelné trénování disciplín vede ke zlepšování těchto schopností, a tudíž k nárůstu zdatnosti.

„Výsledky letošního ročníku Sazka Olympijského víceboje nám dávají skvělou zpětnou vazbu a potvrzují, že jsme se společně s Českým olympijským výborem vydali správnou cestou. Cílem naší dlouhodobé spolupráce zůstává rozhýbat české děti a pomoci tak vychovat další úspěšné sportovce,“ říká Robert Chvátal, generální ředitel Sazky. „V loňském roce jsme na loterní dani odvedli státu téměř jednu miliardu korun, tato částka byla v minulosti celá určena na podporu sportu. Vyšší odvod než čtvrtinu z této částky nám zákon neumožňuje, jeho novela ho úplně zrušila. Přímá podpora mládežnického sportu je přitom pro Sazku prioritou a mělo by tomu tak být i v dalších letech. Je třeba si uvědomit, že bez financování sportu další olympionici nevyrostou.“

Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru, dodal: „Výsledky analýzy jsou potvrzením, že Sazka Olympijský víceboj funguje. Unikátní množství dat sbíráme druhý rok po sobě. I na jejich základě a díky spolupráci se Sazkou můžeme projekt rozvíjet dál. Chceme děti ještě víc inspirovat ke sportu. Díky víceboji se potkávají s olympioniky a s různými sporty přímo ve školách. Prostřednictvím sportovních vysvědčení zjistí, na jaké sporty mají předpoklady a jakým olympionikům se podobají. Na webu Sport v okolí najdou nejbližší kluby a také spoustu zajímavých sportovních tipů. Naším cílem je usnadnit jim cestu ke sportu i prostřednictvím moderních technologií, kterými děti žijí.“

Zdatnost dětí? V krajích je na prvním místě Praha

V žebříčku pohybové zdatnosti dětí v jednotlivých krajích vede Praha, na poslední místo se posunul Středočeský kraj. Nejvíce se propadl kraj Vysočina a nejvíc poskočil kraj Olomoucký. Celkově se však pořadí potvrdilo. „Změna je oproti minulému ročníku minimální,“ uvedl Tomáš Perič.

Rozbor unikátního množství dat navíc znovu prokázal, že pohybová zdatnost dětí v malých obcích je významně horší než dětí v sídlech nad 50 tisíc obyvatel. „Zároveň jsme zkoumali, jaký vliv má dostupnost sportovních klubů. Ukazuje se, že pro pohybovou zdatnost to není nejvýznamnější faktor. Vliv sociálního prostředí převažuje,“ dodal docent Perič.

V rámci projektu Sazka Olympijský víceboj mají ohromnou roli učitelé, bez jejichž nadšení by nebylo možné vtáhnout do sportování desítky tisíc dětí. „Patří jim za to ohromný dík. Dobrý tělocvikář dokáže dětem ukázat sport jako zábavu, a takových učitelů – a jejich kolegů – se víceboji věnují desítky,“ řekl Martin Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru. „Zároveň se ale potvrzuje, jak velký vliv mají rodiče. Pokud děti vidí, že sportují jejich rodiče, stane se i pro ně sport přirozenou součástí života.“

Jak vznikala analýza: Vzorek dat je 80 684 dětí ve věku 5–16 let (anonymizovaná data). Rozsah souboru je unikátní, ještě o 30 tisíc dětí vyšší než v roce 2015. Měření probíhá na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií v období září 2015 až květen 2016. Školáci plní osm disciplín, jež testují základní pohybové schopnosti: hluboký předklon (testuje flexibilitu), T-běh (hbitost), zkrácené sedy-lehy (silová vytrvalost), postoj čápa (rovnováha), sprint na 60 m (rychlost), běh na 500/1000 m (vytrvalost), skok/trojskok do dálky z místa (výbušnost), hod basketbalovým míčem (síla).

Jak jsme porovnávali disciplíny: Použita byla metodika T-bodů, která umožňuje porovnávat disciplíny s různými jednotkami. Metoda vychází z aritmetického průměru a ze směrodatné odchylky a výsledné skóre je součtem T-bodů v jednotlivých disciplínách. Informace z loňského výzkumu najdete ZDE.

Infografiku s kompletními výsledky pohybové zdatnosti letošního ročníku Sazka Olympijského víceboje si můžete stáhnout zde.

Kdo analýzu zpracoval

Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.: V roce 1989 ukončil studium na UK FTVS, v témže roce nastoupil na UK FTVS jako odborný asistent na katedru pedagogiky, psychologie a didaktiky a získal titul PaedDr. V roce 1999 ukončil postgraduální doktorandské studium (Ph.D.). V roce 2007 byl jmenován docentem kinantropologie. Ve své práci se zaměřuje na problematiku sportovní přípravy dětí a mládeže, výběr sportovně talentované mládeže a fyziologie tělesných cvičení dětí a mládeže. Ve své mimofakultní činnosti pracuje jako trenér mládeže v ledním hokeji a jako konzultant pro trénink v různých sportovních odvětvích. Od roku 1994 je členem trenérsko-metodické komise Českého svazu ledního hokeje, od roku 2006 pracuje jako International Instructor for Learn to Play program IIHF. Je autorem a spoluautorem řady vědeckých a odborných článků s výše uvedenou problematikou, dále autorem a spoluautorem řady učebnic o sportovní přípravě dětí a výběru sportovních talentů a tréninku ledního hokeje.

SportAnalytik se zabývá testováním sportovních předpokladů dětí, motivací dětí ke sportu a výběrem vhodných sportů. „Navazujeme na kanadský program realizovaný v rámci zimních olympijských her v roce 2010 ve Vancouveru,“ uvedl Jan Březina ze společnosti, jež dodává metodiku projektu Sazka Olympijský víceboj.

Co jsou sportovní vysvědčení: Děti získávají na základě analýzy fyzických předpokladů vysvědčení s určením pohybového typu a s doporučením vhodných sportů pro daný typ. Po zadání kódu na webu www.sportvokoli.cz najdou celou škálu doporučených sportů a také kluby ve svém nejbližším okolí. Web Sport v okolí je databází téměř 15 tisíc sportovních klubů a nabízí informace a rady, které se týkají sportování dětí.