Presunout na hlavní obsah

Zjistili jsme, že používáte starý prohlížeč, který bohužel nedokáže správně zobrazit všechny prvky této stránky. Prosíme, stáhněte si jeden z novějších prohlížečů, například Google Chrome nebo Firefox, který se aktualizuje sám a zajistí vám komfortní a ničím nerušené surfování.

Stáhnout Google Chrome Stáhnout Firefox

Disciplína měsíce: Skok/Trojskok, test výbušnosti dolních končetin

Disciplína měsíce: Skok/Trojskok, test výbušnosti dolních končetin

V novém ročníku víceboje jsme si pro vás připravili miniseriál, kdy se každý měsíc budeme v detailu věnovat jedné disciplíně. Konkrétně bude tento ročník zaměřený na disciplíny Olympijského diplomu, ale některé disciplíny jsou součástí i Odznaku všestrannosti. Chceme vám tím každou jednotlivou disciplínu přiblížit, abyste detailněji porozuměli, proč jsme do víceboje zařadili právě ji a co všechno díky ní můžeme zjistit a otestovat. Měsíc říjen věnujeme skoku/trojskoku z místa.

Skok/trojskok z místa je test, prostřednictvím kterého hodnotíme úroveň explozivní (někdy zvané jako výbušné) silové schopnosti dolních končetin. Explozivní síla se z hlediska definičního projevuje překonáváním nízkých vnějších odporů při dosahování maximálního zrychlení jednorázového pohybu zúčastněných segmentů (např. při hodech, odrazech).

V praxi se tedy jedná o test, jehož podstatou je dosažení co největšího zrychlení těžiště v momentu odrazu nohou od podložky a tím umožnění co nejdelší tzv. letové fáze skoku. Následně můžeme říci, že čím delší letová fáze, tím delší bude výsledný skok.

Explozivní síla je důležitá pro rychlost jednotlivého pohybu - tedy pohyby jako jsou např. skok, hod, vrh, kop, úder atd. a z toho vyplývající sporty jako sportovní hry (volejbal, basketbal,házená), úpolové sporty či atletické disciplíny (skok do výšky, skok do dálky, hod oštěpem, vrh koulí atd.)

Jak disciplínu správně provádět?

1. Vyznačte čáru, odkud se bude skákat. Natáhněte vedle očekávaných místa doskoku metr nebo pásmo pro rychlé odečtení výsledků.

2. Žáci skáčou ze stoje mírně rozkročného, špičky nohou těsně u odrazové čáry, nohy rovnoběžně (povolený je podřep, hmitání a švih paží).

3. Délku skoku měříme od odrazové čáry k místu dotyku bližší paty.

Podívejte se na instruktážní video s Tomášem Vernerem.

Jaké jsou vhodné sporty pro dítě s velkou silovou schopností?

Pro takové dítě se hodí sportovní hry (volejbal, basketbal,házená), úpolové sporty či atletické disciplíny (skok do výšky, skok do dálky, hod oštěpem, vrh koulí atd.)