Presunout na hlavní obsah

Zjistili jsme, že používáte starý prohlížeč, který bohužel nedokáže správně zobrazit všechny prvky této stránky. Prosíme, stáhněte si jeden z novějších prohlížečů, například Google Chrome nebo Firefox, který se aktualizuje sám a zajistí vám komfortní a ničím nerušené surfování.

Stáhnout Google Chrome Stáhnout Firefox

Alternativní disciplíny Sazka Olympijského víceboje startují zkušební jízdu

Ne všechny školy mají potřebné vybavení a prostory, aby mohly efektivně a dle pravidel absolvovat disciplíny Olympijského diplomu a Odznaku všestrannosti. Vyplynulo to z dotazníkového šetření, které má tým Sazka Olympijského víceboje k dispozici. Proto nyní startujeme s testováním alternativních disciplín. Baterii disciplín nabídneme také mateřským školám.

Alternativní disciplíny Sazka Olympijského víceboje startují zkušební jízdu

„V adminu se alternativní disciplíny objevily všem školám ve speciální záložce. Nebudou se tedy plést s klasickými disciplínami víceboje.,“ říká manažer projektu Sazka Olympijský víceboj Richard Adamec. „Kladli jsme důraz na to, aby byly disciplíny jednoduché na provedení a měření, dosažitelné v možnostech každého dítěte a jednotné na prostředí - tedy i v nepříznivých klimatických podmínkách.

A které to jsou?

Olympijský diplom

1) Člunkový běh na 4 x 10 m jako alternativa k sprintu na 60 m

Potřebujete dva kužely, stopky. Kužele (cca 20 cm vysoké) rozmístíme ve vzdálenosti 10 metrů od sebe a vyznačíme startovní čáru. Měříme celkový čas.

2) Pavoučí běh jako alternativa k T-běhu

Kužely a obruč jsou postavené tak, aby tvořily písmeno X. Mezi kužely a středem obruče je vzdálenost 2,5 metru. Na každý kužel postavíme jeden tenisový míček. Žákům měříme čas, za jak dlouho přenesou míčky do středu. Stopky zastavíme v momentě, kdy žák položí čtvrtý míček do obruče. Čas zaokrouhlete k nejbližší desetině sekundy příklad (8,4).

3) Zkrácené sedy lehy s dotykem kolen křížem nebo Sedy lehy na 30 sekund s ringokroužkem jako alternativa ke zkráceným leh sedům

Zkrácený sed leh s rozsahem lopatky na zemi – dotyk ruky opačného kolene. Počítáme kolikrát se žák dotkne opačného kolene bez časového limitu. Při sed lehu s ringokroužkem sledujeme dotyk lokty kolen a držení ringokroužku za hlavou. Rozhodčí (jeden na jednoho soutěžícího) počítají počet kompletních sedů lehů.

4) Beep test (progresivní člunkový běh na 20m) jako alternativa k běhu na 500/1000 metrů

Kužely jsou rozmístěné 20 metrů od sebe. Testovaný běží od čáry k čáře s dotykem čáry nohou. Rychlost běhu je kontrolována zvukovými signály, kdy se musí testovaný dotknout nohou čáry. Signály se v průběhu času zrychlují. Na každý zvukový signál musí testovaný dosáhnout na protější čáru. Test končí, když testovaný nedošlápne při signálu za čáru a to dvakrát za sebou. Měříme počet uběhnutých úseků.

Odznak všestrannosti

1) Člunkový běh na 4 x 10 m jako alternativa k 60 m

Potřebujete dva kužely, stopky. Kužele (cca 20 cm vysoké) rozmístíme ve vzdálenosti 10 metrů od sebe a vyznačíme startovní čáru. Měříme celkový čas.

2) Opakovaný pětiskok jako alternativa ke skoku dalekému

Skok od libovolné čáry, pět skoků za sebou. Skáče se pravá – levá – pravá – levá – pravá anebo naopak. Měří se poslední stopa, pata chodidla po pátém skoku

3) Výdrž ve shybu jako alternativa ke shybům

Výdrž ve shybu na čas, držení nadhmatem.

Mateřské školy

I pro ty jsme připravili baterii disciplín, které chceme vyzkoušet v praxi. Jedná se o člunkový běh na 4 x 10 m, hluboký předklon, skok z místa, poskoky snožmo do stran a chytání míče. Disciplíny jsou určeny pro děti, které následující rok zamíří do školy.