Presunout na hlavní obsah

Zjistili jsme, že používáte starý prohlížeč, který bohužel nedokáže správně zobrazit všechny prvky této stránky. Prosíme, stáhněte si jeden z novějších prohlížečů, například Google Chrome nebo Firefox, který se aktualizuje sám a zajistí vám komfortní a ničím nerušené surfování.

Stáhnout Google Chrome Stáhnout Firefox

ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov

O naší škole

Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov, jejímž zřizovatelem je dobrovolný svazek obcí Region Karlovarský venkov, vznikla již v roce 2006 a je první svazkovou školou v České republice. Je umístěna ve třech obcích dobrovolného svazku obcí Region Karlovarský venkov – Sadov, Otovice a Hájek. Svazková škola nemá právní formu obvyklé příspěvkové organizace, ale školské právnické osoby.
Podporujeme všestranný rozvoj žáků. Kromě výuky cizích jazyků a informatiky rozvíjíme v žácích zájem o sportovní aktivity prostřednictvím hodin tělesné výchovy, taneční a pohybové výchovy a sportovních kroužků pod záštitou našeho Střediska volného času. V současné době jsme zapojeni do celostátních projektů "Sazka olympijský víceboj" a "Česko vesluje".